İlişki Yönetimi - Selmin Gök

Hedef Kitle: Bizi, organizasyonlarda yatay, dikey ve müşteri iletişiminin kritik değerinin artması ve ilişki zekası kavramının giderek artan önemi bu kategori başlığını oluşturmaya itti. Bu nedenle; ilişki yönetimi eğitimleri her seviyedeki çalışanı hedeflemektedir.

Nasıl: İlişki yönetimi kategorisinin altında yer alan her eğitimi, o şirkete ve sektöre uygun analiz, içerik ve yöntemlerle ve ilişki yönetiminde uzmanlaşmış koçlarla birlikte tasarlıyoruz.

Program İçeriği

Çatışma Yönetimi
Takım Koçluğu
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Yöneticinin Çalışan Gelişimi Stratejileri
İş Yerinde İlişki Yönetimi
İş Yerinde Algı Yönetimi
Empatik Dinleme