İşte Uzmanlaşma - Selmin Gök

İşte uzmanlaşma eğitimleri, organizasyondaki her rolün, ana faaliyet kolunda, gelişim, büyüme ve performans artışını sağlamaya yönelik, kuruma özel tasarlanmaktadır.

Program İçeriği

İş Yaşamı 101 İleri Satış Teknikleri
Tahsilat Teknikleri Portföy Yönetimi
Çevirim İçi Görüşmelerde Hitabet Teknikleri İkna Teknikleri
Veri Analizi ve Muhakeme Yeteneği Satışta Sembolik Düşünme Teknikleri
Kariyer Gelişim Haritası Oluşturma