İşte Uzmanlaşma - Selmin Gök

Hedef Kitle: İşte uzmanlaşma programlarında, kurum içerisinde yaptığı ana iş kolunda, gelişime, büyümeye ve performans artışına ihtiyaç duyan çalışanları hedefliyoruz.

Nasıl: İşte uzmanlaşma programlarını, keşfet-farklı yap-dönüş sloganımızla bütünleştirilmiş çalışma modelimize uygun şekilde tasarlıyoruz. İçerikleri, yöntem ve araçları; hem gelişimi hedeflenen yetkinlik ve davranış göstergelerine göre, hem de kuruma özel olarak geliştiriyoruz.

Program İçeriği

İş Yaşamı 101
İkna Teknikleri
İleri Satış Teknikleri
Dijital Çağda Eğitmen Gelişim Programı
Tahsilat Teknikleri
Veri Analizi ve Muhakeme
Portföy Yönetimi
Liderlikte 24 Arketip
Online Sunum Teknikleri