Nasıl Yapıyoruz? - Selmin Gök

Müşterilerimize sunduğumuz tüm çözümlerdeki ana çalışma modelimizi ve Eğitim – Danışmanlık – Koçluk projelerini tasarlama biçimimizi, ‘Keşfet, Farklı Yap, Dönüş’ mottomuz eşliğinde gerçekleştiriyoruz.

KEŞFET

Kurumlar İçin
Kurumun ve çalışanların mevcut durumunu analiz ettiğimiz aşamadır. “Burada ne oluyor?”, “Çalışanlar ve yönetim ne istiyor?”, “Hangi sebepler bu beklentilere yol açmış durumda?” “Kurumun ihtiyaçları ve hedefleri neler?” gibi soruların cevaplarını bu aşamada arıyoruz.

Nasıl?
Keşfet aşamasında; kurum kültürünün dönüşmesi adına eğitim/danışmanlık programlarının gelişim hedeflerine kaynaklık eden tüm çıktılarını ve iş süreçlerini inceliyoruz. Verileri bir araya getiriyor ve programa dahil olacak katılımcılarla, katılımcılara değen tüm kişilerle görüşmeler yaparak iş yapış şekillerini gözlemliyoruz. Sonuç olarak ise sunduğumuz birçok araç ve bilimsel yöntemle var olunan yerle ulaşmak istenen yer arasındaki boşluğu tanımlamaya çalışıyoruz.

Bireyler İçin
Bireysel olarak iş dünyasında kendini, yetkinliklerini ve hedeflerini gerçekleştirmekte destek almak isteyen kişilere mentorluk ya da koçluk çözümleri sunuyoruz. Keşfet aşamasında; birey için de mevcut durumu analiz ediyor, resmin bütününü her iki taraf için de eşitlemeye çalışıyoruz. “Bu kişi şu anda neler yaşıyor?”, “İhtiyaçları ve hedefleri ne?”, “Hedeflerinin arkasındaki itici sebepler neler?” gibi soruların cevaplarını arıyoruz.

Nasıl?
Müşterimizin, mentorluk ya da koçluk desteğimizle, potansiyelini genişletmesi adına tüm kaynaklarını, güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını ortaya koymasını sağlıyoruz. Müşterimiz, farkındalıklarını, kendisiyle ilgili keşiflerini artırırken, koç/mentor olarak bizler de müşterimizle oluşturduğumuz alandan yenilikler öğreniyor, yeni farkındalıklar yaşamamız için alan açıyoruz.

FARKLI YAP

Kurumsal ya da bireysel, tüm müşterilerimiz için sunduğumuz “Farklı Yap” aşaması, ‘‘Eylem Odaklı Olmak” değerimizi de yaşattığımız bir aşamadır. Müşterilerimizi farklı eylemlerde bulunmaya teşvik ederken, kendimiz de farklı yapmaya odaklanıyoruz. Bu nedenle öncelikle biz, Selmin Gök Eğitim& Danışmanlık&Koçluk Hizmetleri olarak pusulamızı yine aşağıdaki sorularımıza çeviriyoruz.

Kurum neleri farklı yaparsa hedeflerine yaklaşır?
Nelerin farklı deneyimlemesine yardımcı olursak sonuçların farklılaşmasına etki etmiş oluruz?
Dönüşüme kapı aralayacak farklı eylem adımları nelerdir?
Duyguların dönüşmesi için seçimlerde ve aksiyonlarda neler değişik yapılabilir?
Müşterilerimizin ve eğitim katılımcılarımızın da sorularını aşağıdaki sorularla değiştirmelerini sağlıyoruz.
“Ben bu programdan aldığım bilgilerle yarın neyi farklı yapmaya başlayabilirim?”
“İhtiyaçlarımı/duygularımı ifade etmek için neyi farklı söyleyebilirim?”
“İş yapış şeklimde neyi denersem dönüşürüm?”

Nasıl?
Farklı Yap aşaması, hem bizim projeleri ele alış biçimimizi hem de müşterilerimizin hedeflerine hizmet edecek farklı eylem adımlarını nasıl hayata geçireceklerine dair ipuçları barındırmaktadır.

Bu aşamada;
1- Deneyimsel öğrenmeyi program boyunca aktif olarak kullanıyoruz. Bunu hem sınıf dışında egzersiz/proje çalışmaları/ödevlerle, hem de sınıf içinde katılımcıyı pasif dinleyici konumundan aktif katılımcı konumuna getirecek yöntemlerle sağlıyoruz. Sanat, drama ve psikodrama teknikleri, vaka çalışmaları, role play, NLP teknikleri, beden farkındalığı çalışmaları, oyunlar, enerjetik çalışmalar, sunumlar, grup söyleşisi, hikaye yazma ve anlatma teknikleri gibi pek çok araç kullanarak, katılımcılarımızın programın içerisinde yer almasını sağlıyoruz.
2- Sınıf içi öğrenme yöntemlerinde Jenifer Hofmann tarafından geliştirilen Blended Learning Metodu’nu kullanıyoruz. ‘‘Karma/ Harmanlanmış Model’’ olarak Türkçe’ye çevirebileceğimiz bu metot, yüz yüze öğrenme teknikleriyle, uzaktan öğrenme yöntemlerinin entegrasyonunu ifade eder. Karma model öğrenme tekniği, bir içeriğin olabilecek en iyi araç/yöntemle verilmesi değil; yöntemleri, öğrenme hedefleri seviyesinde eşitleyebilmektir. İçerik ve yöntemin mükemmel birlikteliği aynı zamanda eğitimin değerlendirme yöntemidir.

O nedenle biz:
a) Öncelikle öğrenme konularımıza karar veriyoruz ve öğrenme hedeflerimizi belirliyoruz. Programın konularını hedef kitlemizin gerçeklerine göre seçiyoruz. Kısaca örnek vermek gerekirse, telefonda satış yapan kişiyle yüz yüze satış yapan katılımcının öğrenme konularını farklılaştırıyoruz. Şirketimizin performans hedeflerini belirliyoruz. ‘‘Bu eğitimin sonunda katılımcılar neyi yapabilir hale gelecekler?’’ sorusunun cevabını buluyoruz.
b) Eğitim konularının öğrenme hedefini belirledikten sonra bu hedeflere hizmet eden en uygun teknolojiye ve araca karar veriyoruz.
c) Sınıfı, iş birliğine yönelik davranmayı en üst düzeye çıkaracak şekle getiriyoruz. Katılımcıların program boyunca, sınıf içinde ya da dışında tek başına öğrenmek yerine birbirlerinden öğrenmelerini sağlıyoruz.

DÖNÜŞ

Varlık sebebimizi (misyon) şöyle tanımlıyoruz; ‘‘müşterilerimizin var oldukları yerden, olmak istedikleri yere emin adımlarla ulaşmaları için gereken tüm desteği vermek’’. Bu misyonu, bireylerin ve kurumların dönüşümlerine katkı sağlamadan hayata geçiremeyeceğimizi biliyoruz. Bu nedenle Farklı Yap aşamasında pusulamız olan tüm soruları, Dönüşüm aşamasına kaynaklık etmesi için soruyoruz ya da sorulmasını sağlıyoruz.

Nasıl?
Yetişkinlerle çalışmanın alışkanlıklarını kırmak, inançlarını değiştirmek ve farklı bakış açıları kazandırmak gibi zorlayıcı, aynı zamanda bizler için de geliştirici olan yanları vardır. Pek çok alanda zihin yapılarını değiştirmeden ve açık görüşlü olmak, esnek olmak, iyimser olmak, kırılganlığa açık olmak, cesaret etmek gibi nitelikleri edinmeden dönüşümün ve tekamülün sağlanamayacağına inanıyoruz. Bu sebeple hemen her çözümümüzde; araştıran ve büyüme odaklı zihin yapısı yaklaşımlarını temel alarak, eğitim-gelişim programları boyunca kontrol noktaları oluşturuyor, geri bildirim kanallarını çeşitlendiriyor, karar vericileri süreçlerimizin tamamına entegre ederek takip aşamaları kuruyoruz. Egzersiz yaptırarak dönüşümü başlatmak üzere kurum içinde yeni alanlar açılmasını sağlıyoruz. Satış, yönetim, yetkinlik gelişimi, liderlik programları başta olmak üzere çalıştığımız konu başlığı ne olursa olsun müşterilerimizin ve katılımcılarımızın dönüşümünü sağlamaları adına hayatlarını kolaylaştıracak alanlar yaratıyoruz.