Seminer / Webinarlar - Selmin Gök

Farklı ve zengin seminer konularında konunun uzmanı olan danışmanlarla organizasyonlarda görev yapan çalışanların
dikkati çekilmekte merak uyandırılarak konuya dair farkındalıkları artırılmaktadır.

SEMİNER KONULARIMIZ

NETWORKING VE SATIŞ ODAKLANMA VE ESNEKLİK KABİLİYETİ
MUTLU YAŞAM NEDİR? DUYGUSAL ZEKA KAPASİTESİNİ ARTIRMAK
BEYNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ETKİLİ KONUŞMA SANATI
SANATLA FARKINDALIĞIN GÜCÜNÜ HİSSETMEK İŞ’TE KAHRAMANIN YOLCULUĞU
KENDİMİZİN YAŞAM KOÇU OLMAK UZAKTAN ÇALIŞMA VE LİDERLİK
SPESİFİK STRATEJİ OLUŞTURMAK FARKINDALIKLI ÖZ ŞEFKAT
POZİTİF PSİKOLOJİNİN ANAHTARLARI TRANSAKSİYONEL ANALİZLE İLİŞKİLER
ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKABİLME: REZİLYANS DEĞER ODAKLI SATIŞ
YARATICI DÜŞÜNME TEKNİKLERİ ÖFKE YÖNETİMİ
KAYNAK (KÖK) SORUN ANALİZİ İŞ DÜNYASINDA GÖLGE VE PERSONA ARKETİPİ
SORU SORMA TEKNİKLERİ HİKAYELEŞTİRME TEKNİKLERİ