Takipli Gelişim Programları - Selmin Gök

Eğitim programlarının davranış değişikliğine yol açması hedefine uygun olarak Kirk Patrick modeliyle tasarlanmaktadır. Bu nedenle programlarda; ön test, son test, katılımcı değerlendirme raporu, bireysel ve grup takip adımlarına ve ön-son ödevlere yer verilmektedir. Program başlamadan önce; kuruma özel ihtiyaç analizi çalışmaları yapılmakta, gelişime ihtiyaç duyulan yetkinlikler tespit edilmekte, eğitimlerin/takiplerin anahtar öğrenme noktalarıyla belirlenen yetkinlikler; uyumlu hale getirilerek tasarlanmaktadır.

Çalışan Gelişimi 101 Yolculuğu Liderin Dönüşüm Yolculuğu
Satışta Kahramanın Yolculuğu Takım Koçluğu Programı
Dijital Çağda Eğitmen Gelişim Programı Takım Analizi ve Gelişimi Programı