Mentorluk Hizmeti - Selmin Gök

Mentor, öğrenme ve gelişim için desteklediği kişinin konusuna ve uzmanlık alanına hakimdir, bilgisini aktarır, tavsiyeler sunar, harekete geçirir. Bu nedenle bu hizmetimiz ile, spesifik bir alanda belirli bir hedefe gitmek için, o yoldan daha önce geçmiş bir kişinin uzmanlığından ve deneyimlerinden faydalanmak isteyen bireyleri mentorlarla buluşturuyoruz.

UNUTMAYIN: Tanımların ötesinde,  koçluk ve mentorluk hizmetlerinde;  bu rollerin tanımlarına sıkışmak yerine müşterinin/danışanın neye ihtiyacı olduğunu duygu, düşünce ve sezgi yoluyla doğru kestirebilmenin önemine inanıyoruz. Bu nedenle bizce, koç, müşterisinin iznini alarak ona geri bildirimde bulunabileceği gibi mentor da sorularıyla farkındalık yaratarak, danışanı/müşterisini  kendi kaynaklarını keşfettirecek bir alanda tutabilir.

Kurum İçi Mentor Seçimi ve Süreç Dizaynı

Kurumların içerisinde,  yetkinlikleri, performans sonuçları ve davranışlarıyla rol model olup, sürdürülebilir başarıyı yakalamak, çalışanları geliştirmek,  belirli bir yol haritası izlemesini sağlamak üzere, kurum içerisinde görev yapacak mentorları seçiyoruz. Mentorluk sürecinin tasarımını, mentorun performans anahtarlarını ve sürecin performans araçlarını tasarlayarak, kişi ve sürecin uyumluluğunu sağlıyoruz.