Ne Söylüyoruz? - Selmin Gök

Keşfet

Bizce kurumsal hayatta verilen hemen hemen her eğitim, majör bir sebep yoksa, %90 iyi geçmekte ve katılımcıları motive etmektedir. Katılımcılar, eğitim ve eğitimciden memnun kalmakta ve memnuniyetle işlerinin başına dönmektedir. Bizim hedefimiz ise; her danışanın ya da her katılımcının, bizimle birlikte olduğu süre içerisinde kendisiyle ilgili bir “İç görü” geliştirmesidir. Amacımız sadece motive etmek ya da teoriyi öğretmek değil; sunduğumuz teorinin danışanın/katılımcının bilgi, beceri ve tutumlarındaki karşılığının ne olduğunu fark ettirmesi, kendi yetkinlikleriyle ilgili keşif sürecini başlatmasıdır.

Farklı Yap

Keşfetmek, kendi başına büyümeyi ve dönüşümü getirmeyecek, olmak istediğimiz kişi olmamızı sağlamayacaktır. Bildiklerimiz değil, farklı yapmayı seçtiğimiz eylemlerimiz bizi bir yere taşır. Bu nedenle amacımız; bilgiyi artırmak değil, deneyimsel öğrenmeyi bolca hayata geçirerek, bireyin eylemlerini farklılaştırması için ona ilham vermek ve eylemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Dönüş

Tıpkı Enso’da olduğu gibi kişinin gelişimi, sonsuzluğa giden lineer bir çizgi değildir. Katılımcı/danışan evrilir, başkalaşır, olduğuyla olmayı arzu ettiği arasındaki farkı kapatmaya çalışacak yeni yöntemler hayata geçirir ve dönüşür. Önünde sonunda yine özüne kavuşur. Amacımız; bu yolculuğu birlikte tamamlamaktır.