Ne Dediler? - Selmin Gök

İnsan kaynakları olarak Üst yönetimimiz için hem iç iletişimde hemde kurumsal müşteri iletişimlerinde,  özellikle dinleme ve anlamayı etkili ve içten hale getirecek bir egitim programı araştırdık. Amacımız; dinlemenin çoklu boyutunu görmek, dinlemenin önündeki engelleri deneyimlemek ve daha iyi bir dinleyici olarak iletişimimizi kusursuz hale getirmekti. Bu yönde arayışlarımız sonucunda; eğitim içeriğinin tamamen uygulama ve deneyimletme üzerine olması sebebi ile Selmin Gök eğitim Danışmanlık’la çalışmaya karar verdik. 2 gün süren bu fasilitasyon programı sonunda; şu anda yönetim ekiplerimizle birlikte hepimiz,  ekiplerimizi ve müşterilerimizi  daha kalpten dinliyoruz, ihtiyaçlarını daha iyi anlıyoruz ve kurum kültürü olarak temas kurduğumuz tüm kişilere, iyi bir dinleme deneyimi yaşatıyoruz.

Ersin Ünlübay

Tempo İletişim İK Direktörü 

Tempo Çağrı Merkezi Şanlıurfa’da 1000 üzerinde çalışanı bulunan lokasyonumuzdaki yöneticilerimiz için bir dönüşüm yolculuğuna çıkmak istedik. Amacımıza giden yolu Selmin Gök Eğitim Danışmanlık ile saha çalışmaları, görüşleri ve beklentileri de dikkate alarak belirledik. Bize özel dizayn edilen bu yolculuğa “Liderin Dönüşüm Yolculuğu” dedik ve yola koyulduk. Programın sonunda, yönetim ekibimizin kendini daha iyi tanımasını, gelişim alanlarının yanında güçlü yanlarını da görmesini ve kullanabilmesini, doğru yöntemin kişiye göre değişebileceğini görmelerini hedefledik. Tam da istediğimiz gibi oldu. Eğitim sonrasında, daha çok dinleyen, çözüm yolunu birlikte bulan, hata yapmaktan korkmayan, hatadan ders çıkaran, cesur ve yardımlaşan bir ekip ruhu oluştu. Özellikle sanat aktviteleri ile bezenmiş bir programı kimse deneyimlememişti ve bu, yolculuğumuzu daha da güzelleştirmişti.

Eğlenceli olduğu kadar yer yer acıtan, sözlü ya da yazılı ifade edilemeyen bilinç altına atılmış duyguların ortaya çıktığı, interaktif uygulamaların en kısa yoldan çözüme götürdüğü ve iç dünyalarında kendilerini dinlemeyi öğrendikleri terapi gibi bir program başarıyla sonuçlandı. Biz Selmin Gök’e ustalığı, bize kattıkları, enerjisi ve sabrı için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki var !!!

Işık Tazeler

Tempo İletişim Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi 

Öncelikle Selmin Gök ve ekibine çok teşekkür ederim. Faaliyet gösterdiğimiz sektörün dinamiklerine çok hakimler ve bu sayede teori ile pratiğin buluştuğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Orta seviye yöneticilerimiz, aldıkları eğitimler sonunda mentorluk ve koçluk rollerini nasıl ve hangi durumlarda uygulamaları gerektiğini öğrendiler. İdeal geribildirimin ne olduğunu ve nasıl bir takip mekanizması ile kontrol etmeleri gerektiğini daha iyi kavradılar. Yönetimin alttan yukarıya kadar bir çok kademesine de dokunan bir eğitim modülü idi. Dolayısıyla aşağıdan yukarıya/yukarıdan aşağıya çift yönlü bir öğrenme/uygulama/takip söz konusuydu. Eğitimin bence başarılı olduğunun en önemli göstergesi, eğitime katılan arkadaşlarımın iş yapış biçimlerindeki olumlu değişiklikleri gözlemleyebilmekti. Eğitimin teoride kalmayıp, pratiğe aktığını ve katılımcılar tarafından sahiplendiğini gördükçe, hedeflediğimiz sonuca ulaştığımızı görebiliyorum. Tekrardan çok teşekkür ederiz, şahsım ve ekibim adına.

Emre Sarısoy

Tempo İletişim Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi 

Selmin Gök Eğitim Danışmanlık Şirketi ile ilk görüşmemizde Takım Lideri ve Supervizör kademesi için koçluk, mentorlük ve performans yönetimi üzerine bir çalışma yapma konusu gündemdeydi. Bu kademe için daha önce kendisiyle e uzun soluklu farklı eğitim programlarını tamamlamıştık. İhtiyacı tam olarak tanımlamakta zorlanıyorduk, bununla birlikte neyi istemediğimizi iyi biliyorduk. Görüşmelerimiz sonrasında ihtiyacı tam olarak tespit edebilmek için eğitmenimiz saha çalışması ve birebir görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sonrasında eğitmenimiz ile ihtiyaçlarımız konusunda mutabık kaldık. Bize özel dizayn edilen eğitim içerikleri ile Takım Lideri ve Supervizör seviyesinde ayrı ayrı gelişim programları tasarladık. Bence işin fark yaratan kısmı burası idi.

4 farklı modülden oluşan ve yaklaşık 2 ay süren ve içerisinde takip adımları da barındıran gelişim programımız sonrasında hem şirket içi iletişimde, hem orta kademe yönetim anlayışımızda hem de kişisel farkındalık konularında gelişim kaydettik. Bu gelişimi de 3 ayda bir takip toplantıları ile sürekli olarak izliyoruz.

Bahadır Tonaroğlu

Hayat Varlık Bireysel Krediler Direktörü

Masimo Türkiye organizasyonu olarak yıllık bayi toplantımıza Selmin Gök’ü konuşmacı olarak davet ettik. Amacımız hem Türkiye’nin farklı yerlerinde, farklı zorlukları ve dinamikleri yöneten bayi çalışanlarına vizyon katmak, hem de iş yapış şeklimize ve kendimize dair farkındalıklarımızı artırmaktı.

Selmin Hanım konuşmasına çok farklı bir uygulamayla başladı, tüm dikkatimizi  ve odağımızı oraya getirmemizi sağladı. Anlattığı konular tam da bizim sahada yaşadığımız hikayelerden, bizim geliştirmemiz gereken yönlere vurgu yapan konulardan oluşuyordu. Bu anlamda hepimiz için şaşırtıcı ve etkili oldu. Seminer sonrası tüm çalışanlardan olumlu geri dönüşler almam beni de mutlu etti.

Barış Avcı

Masimo Türkiye Ülke Müdürü